DESKTOP
TABLET
SMALL TABLET
SMARTPHONE
 

Mother on The Pea

De naam voor deze website verwijst naar het sprookje ‘Princess and the Pea’ van Hans Christian Andersen. Het sprookje vertelt het verhaal van een prinses die zo gevoelig is dat ze een erwt onder twintig matrassen kan voelen. Op die manier bewijst ze aan de prins dat ze wel degelijk van koninklijke afkomst is.

Met ‘Mother on the Pea’ wil ik de aandacht vestigen op deze gevoeligheid van een moeder. Van zodra een vrouw zwanger wordt, begint er voor haar een heel gevoelige levensfase. Voor velen een bron van kracht en vreugde, maar tegelijk is het ook een fase van aanpassing, zoeken naar een nieuw evenwicht en nieuwe levensantwoorden... hetgeen ook tot crisissen kan leiden.

 

Wie kan er bij mij terecht?

 • zwangere vrouwen
 • vrouwen die een miskraam hebben doorgemaakt en dit verder willen verwerken
 • vrouwen die een abortus overwegen of de keuze voor een abortus hebben gemaakt of hebben moeten maken
 • vrouwen die een traumatische bevalling achter de rug hebben
 • pas bevallen mama’s
 • mama’s met kleine kinderen (maar mijn focus ligt voornamelijk op de mama, niet zozeer op de kinderen, alhoewel dit nooit helemaal los staat van elkaar)
 • partners

Je kan bij mij terecht voor

 • concrete psychologische ondersteuning en begeleiding (baby’s zijn altijd welkom tijdens de gesprekken!)
 • huisbezoeken: zijn nuttig wanneer een mama nog maar net bevallen is en zich verplaatsen nog een hele verhuis lijkt/is of in crisissituaties. Ook een bezoek in het ziekenhuis is mogelijk.
 • wandelsessies: een wandelsessie kan aangewezen zijn als je baby bijvoorbeeld veel huilt en dat dit een gesprek bemoeilijkt. Wandelen kan dan voor rust zorgen. Maar ook als mama kan je dan genieten van de buitenlucht en de beweging!
 • moedergroepen: eens je in deze nieuwe levensfase van het ouderschap bent gestapt, is het normaal dat je heel wat vragen en twijfels hebt. In een moedergroep kan je deze delen met andere mama’s.
 • psychotherapie: in het geval je nog wat dieper op een aantal thema's wil ingaan.